SOU-podden

Byråkrati och förvaltning är väl inte de mest medryckande signalorden och för vissa kommer vi kanske verkligen att förtjäna epitetet ”Sveriges tråkigaste podd”. Vi själva däremot tycker det är mer än intressant och spännande med utredningar och vad offentliga beslut bygger på för underlag. För att sprida aningen mer ljus på det offentliga maskineriet har vi därför skapat SOU-podden med fokus på svensk förvaltning och då främst de statliga offentliga utredningarna (SOU) (https://www.sou.gov.se). Vi tar upp och diskuterar innehåll, förslag och kvalitet på olika utredningar, främst men inte uteslutande inom områden som vi har ett hum om som digitalisering, säkerhet, integritet och informationshantering. Där utredningarna inte ges tillräcklig uppmärksamhet griper vi in. Givetvis förbehåller vi oss rätten till att ta upp det vi känner för även om det ligger utanför kommittéväsendets ramar som till exempel myndigheter egna rapporter med mera. Vi som är erbjuder oss som era SOU-guider är två luttrade tidigare tjänstemän, Fia Ewald och Calle Lilius, som läst otaliga utredningar och remissvar. Utredare och andra är välkomna att höra av sig med synpunkter och förslag på: soupodden[at]infobruket.se Vinjettmusik: Hugo Ewald Hurinsky

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Friday Mar 22, 2024

Erik Janzon, rättschef på Skolverket, har lett en utredning om interpolaribitet...interopabilotep…i-n-t-e-r-o-p-e-r-a-b-i-l-i-t-e-t  som lämnades till regeringen i december 2023. I detta avsnitt reder han ut några av de krångliga begreppen i anslutning till datadelning och vad utredningen anser att Sverige bör göra för att dels följa EU-regler, dels förbättra förvaltningens informationshantering.
Förkovra dig:
SOU:n https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/12/sou-202396/
DN:s ledare som omnämns: https://www.dn.se/ledare/det-har-ar-vad-som-star-pa-spel-nar-tidopartierna-forsoker-gora-s-fattigare/
Utredningen om interoperabilitet och hälsodata:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/07/dir.-2022-98
https://www.sou.gov.se/pagaende-utredningar/socialdepartementet/2022/06/s-202210-utredningen-om-infrastruktur-for-halsodata-som-nationellt-intresse/

Thursday Mar 21, 2024

SOU-podden gästas av Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident i Svea hovrätt med mera med mera, som berättar om utredningarnas historia och om sina egna erfarenheter som statlig utredare under flera decennier.
Fördjupning:
Brevväxling mellan Johan Hirschfeldt och Sten Heckscher om SOU: https://johanhirschfeldt.files.wordpress.com/2018/12/15_HeckscherHirschfeldt.pdf
https://johanhirschfeldt.blog/
Johans senaste utredning: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/11/sou-202375/
Kommittéberättelse 2023: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2024/03/skr.-202324103
Digitaliserade SOU:er: https://sou.kb.se/

Introduktion till SOU-podden

Thursday Mar 21, 2024

Thursday Mar 21, 2024

En podd om statliga utredningar – but why?
Introduktion och en form av programförklaring.
 
För självstudier:
Statens offentliga utredningars webbplats: https://www.sou.gov.se/
Regeringen om SOU: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/
Digitaliserade SOU:er: https://sou.kb.se/

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2024 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320