Thursday Jun 20, 2024

”Delad hälsodata” SOU 2024:33

I maj lämnade Utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse in sitt slutbetänkande. Utredaren Annemieke Ålenius gästar oss och berättar om varför hon tycker det är viktigt och brådskande med förbättrad informationsdelning mellan sjukvårdens aktörer. Lösningen som föreslås är både obligatorisk och frivillig interoperabilitet (det svåra i-ordet - se även avsnitt 3).

Detta är SOU-poddens första neddykning i det gigantiska e-hälsoområdet som fullständigt översållas av olika utredningar och initiativ. Någon som vet hur hänger allt ihop?

Delad hälsodata – dubbel nytta SOU 2024:33:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2024/05/sou-202433/

Samordnat juridiskt stöd och vägledning för hälso- och sjukvårdens digitalisering SOU 2023:83 (delbetänkande):
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/12/sou-202383/

Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning SOU 2023:76:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/11/sou-202376/

Samordnare för en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården Dir. 2023:177:
https://regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2023/12/dir.-2023177

Uppdrag för att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/01/nytt-uppdrag-for-att-mojliggora-en-nationell-digital-infrastruktur-for-halsodata/

Bättre förutsättningar för uppföljning av hälso- och sjukvården, Utredningen om hälsodataregister Dir. 2023:48:
https://regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2023/04/dir.-202348

Vision e-hälsa 2025 – ett försök att styra genom samverkan, Statskontoret 2021:17:
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2021/vision-e-halsa-2025--ett-forsok-att-styra-genom-samverkan/

Några av uppdragen till E-hälsomyndigheten:

  • Färdplan för genomförandet av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården (S2023/02108)
  • Utreda förutsättningarna för utveckling av en nationell teknisk lösning som möjliggör automatisk informationsöverföring till nationella kvalitetsregister (S2023/02109).
  • Uppdrag att ta fram och tillhandahålla en infrastruktur för ett nationellt vårdsöksystem (S2022/01372)

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2024 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320